Gizlilik Politikası

Oğul güncellenme: 27/01/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu görevlilerle paylaşacağınız kişisel veriler hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, wearetheturks, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Bizimle paylaştığınız kişisel kumandaz; Faaliyetlerimizi kapsamak üzere hizmet yürütme ve/veya oluşturma, sözleşmesel ilişki içinde yürütücü, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt içindekiler 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemlerin alınması ile aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK madde 11'i başlatan herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki yolu kullanır:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verilere işlenmiş buna göre bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmesi,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların özelliklerini istemek,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok saklanmasını istemek,
  7. (e) ve (f) bentleri yapılandırılmadan korunmak, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini istemek,
  8. İşlenen geçmişleri münhasıran otomatik yapıların çizimlerini analiz etmesini sağlamak, kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak sınırlandırılması zarara uğraması hâlinde zararın korunmasını talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıdaki sayılan haklarınızı kullanmak üzere admin@wearetheturks.org üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM

Hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verinin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin koruma politikası korumasını, kabul edip etmemek hücrelerini tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ederse kabul etmiş olacağınız tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için sorumlu admin@wearetheturks.org e-posta adresi üzerinden iletişimden geçmekten lütfen izin veriniz.

Bu gizlilik politikası, https://wearetheturks.org  kapsamına girecek.